Компания МУК - авторизованный дистрибьютор компьютерной техники
Language:
 • Albanian
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Belorussian
 • Bosnian
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • Georgian
 • Kazakh
 • Kyrgyz
 • Macedonian
 • Polish
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Tajik
 • Turkish
 • Turkmen
 • Ukrainian
 • Uzbek


Авторизованный дистрибутор


Каталог
Наши вендоры
Вакансии
Тендеры
Журнал MUK Review
Поиск по сайту
Поиск по каталогу

Каталог продуктов и сервисов

УКР

Політика конфіденційності та умови використання

Я згоден з умовами конфіденційності і дозволяю використовувати мої персональні дані на законних засадах.


Персональні дані

На виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, в тому числі, на перевірку зазначеної в реєстраційній формі інформації.

Ми цінуємо Ваше право на особисте життя та нерозголошення Вашої персональної інформації. Ця Політика конфіденційності – правило, яким користуються всі співробітники нашої компанії, та регламентує збір і використання особистої інформації, яка може бути запрошена/отримана при відвідуванні нашого веб-сайту та додатку.


Як ми збираємо інформацію

Особиста інформація, як ми зазначили вище, надходить безпосередньо від Вас, та з Вашого відома. Так, коли Ви реєструєтеся на сайті, ми отримуємо надану Вами інформацію.

 

Розголошення та передача даних

Інформація, яку ми збираємо, використовується виключно на сайті та в додатку виставки, а також у сервісах, які мають відношення до організації заходу. Ми не продаємо, не передаємо та не розголошуємо особисту інформацію, яку отримуємо на нашому сайті, третім сторонам без Вашої попередньої згоди. Ми розкриваємо особисту  інформацію лише у випадках, визначених чинним законодавством України.


Інформаційні розсилки

Ви також даєте згоду на отримання інформації, в тому числі рекламного характеру, і дозволяєте здійснювати в вашу адресу смс розсилки, розсилки за допомогою інформаційно-комунікаційних сервісів, таких як Viber, а також інші види розсилок і повідомлень з використанням будь-яких засобів зв'язку.


Оновлення цього попередження

Ми можемо в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї політики в будь-який час, без попереднього повідомлення. Будь-ласка, час від часу переглядайте Політику конфіденційності, щоб знати про її зміни та оновлення. Усі зміни до цієї Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх публікації.

У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Політики конфіденційності, інші її частини будуть залишатися чинними.

 


РУС

Политика конфиденциальности и условия использования

Я согласен с условиями конфиденциальности и разрешаю использовать мои персональные данные на законных основаниях.


Персональные данные

Для выполнения требований Закона Украины "О защите персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, в том числе, на проверку указанной в регистрационной форме информации.

Мы ценим Ваше право на личную жизнь и неразглашение Вашей персональной информации. Эта Политика конфиденциальности - правило, которым пользуются все сотрудники нашей компании, и регламентирует сбор и использование личной информации, которая может быть запрошена / получена при посещении нашего веб-сайта и приложения.


Как мы собираем информацию

Личная информация, как уже отмечено выше, поступает непосредственно от Вас, и с Вашим подтверждением. Так, когда Вы регистрируетесь на сайте, мы получаем предоставленную Вами информацию.


Разглашение и передача данных

Информация, которую мы собираем, используется исключительно на сайте и в приложении выставки, а также в сервисах, которые имеют отношение к организации мероприятия. Мы не продаем, не передаем и не разглашаем личную информацию, которую получаем на нашем сайте, третьим сторонам без Вашего предварительного согласия. Мы раскрываем личную информацию только в случаях, определенных действующим законодательством Украины.


Информационные рассылки

Вы также даете согласие на получение информации, в том числе рекламного характера, и позволяете осуществлять в ваш адрес смс рассылки, рассылки с помощью информационно-коммуникационных сервисов, таких как Viber, а также другие виды рассылок и уведомлений с использованием любых средств связи.


Обновления этого предупреждения

Мы можем в одностороннем порядке изменять или обновлять части этой политики в любое время, без предварительного уведомления. Пожалуйста, время от времени просматривайте Политику конфиденциальности, чтобы знать о ее изменениях и обновлениях. Все изменения в этой Политики конфиденциальности вступают в силу с момента их опубликования.

В случае признания недействительной или неосуществимой любой части данной Политики конфиденциальности, другие ее части будут оставаться в силе.

Следите за нами в социальных сетях —