• Русский
 • Сербский
 • Азербайджанский
 • Английский
 • Албанский
 • Армянский
 • Белорусский
 • Боснийский
 • Грузинский
 • Казахский
 • Киргизский
 • Македонский
 • Словенский
 • Таджикский
 • Узбекский
 • Украинский
 • Хорватский
muk

Поиск по сайту
Поиск по каталогу

Каталог продуктов и сервисов

Turkmenistan.png


“MUK Intertational”, Türkmenistan, Aşgabat

“MUK” Kompaniýalar Topary 2015-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň çägine enjamlary getirip başlady.

Kompaniýanyň esasy iş görnüşi - kompýuter enjamlaryny, goşmaça we set enjamlaryny, programma üpjünçiligini, infrastrukturany we ugurdaş serwisleri gurnamak üçin ulanylýan çözgütleri ýaýratmakdan ybaratdyr. “MUK” hünärmenleri görkezilen çözgütleri ulanýan taslamalary işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak boýunça işlere işjeň gatnaşýar, şeýle hem öz dilerleri üçin goşmaça hyzmatlaryň toplumyny berýär we Value-Added Distribution (“doly taýýar” ulgamyny ornaşdyrýan distribýutor) modelini üpjün edýär. Kompaniýa diňe diler ulgamy arkaly satuwlary ýerine ýetirýär. Häzirki wagtda MUK bukjasyna A10, ACTi, AEG, APC, Altaro, Atos, Avigilon, BENQ, BitTitan, Bitdefender, Brickcom, Centerm, Check Point, Cognyte, Conteg, DDN, Delphix, Dropsuite, EnGenius, Entco, Extreme Networks, Fujitsu, Geovision, HCL, HPE, IBM, Identiv, Iguana, InFocus, Infinidat, Infortrend, Ivanti, Jabra GN, Juniper Networks, Kingston, Matrix, Microsoft, Ncomputing, NetApp, Nvidia, Oracle, PacketLight, Penta Security, Proget, Qnap, Qualys, Quest, RCG Power, RSA, Radware, Ranorex, Samsung, SaneBox, Sharp, Shavlik, Shenzhen Max Power, Stratus, Symantec, Tecnoware, Tescom, Veeam, Veritas, Vertiv, YSoft, Zimbra, Zoom ýaly öndürijiler bilen şertnamalar girýär.

Geçen ýylda “MUK” Türkmenistanyň çäginde kiber howpsuzlygy boýunça derwaýys ugur boýunça işleri durmuşa ornaşdyrdy. Chek Point we Symantec demo-çözgütleri amala aşyryldy, şonuň netijesinde hyzmatdaşlar bilen geleşikler baglaşyldy hem-de şol öndürijiler bilen maglumat howpsuzlygy pudagynda birtopar taslamalar durmuşa geçirildi. Mundan başga-da, kompaniýamyz hyzmatdaşlar we buýrujylar üçin seminarlary we konferensiýalary guramakda we geçirmekde işjeň iş alyp barýar.

“MUK” kompaniýalar toparynyň iş çygryna şular girizildi:

 • HPE standart binagärliginiň serwerleri we olar boýunça serwer mümkinçilikleri;
 • IBM-den serwer çözgütleri;
 • HPE-den bleýd-ulgamlar;
 • HPE-den RISC-serwerler;
 • HPE, IBM, NetApp, Oracle maglumatlary ýatda saklamak üçin ulgamlar;
 • Bitdefender, Check Point, Fortinet, IBM, IXIA, HPE, Penta Security, Radware, Symantec howpsuzlyk çözgütleri;
 • IXIA tarapyndan IP-setler üçin test enjamlary;
 • Geovision tarapyndan wideogözegçilik ulgamlary üçin enjamlar;
 • AEG Power Solutions, APC, Shenzhen Max Power, Tescom tarapyndan Üznüksiz tok çeşmeleri we batareýalar;
 • EnGenius, Fortinet, PacketLight tarapyndan simlik we simsiz setler üçin işjeň set enjamlary;
 • APC, 4x we Conteg tarapyndan telekommunikasi şkaflary we söýegleri;
 • InFocus tarapyndan proýektorlar we interaktiw ekranlar;
 • e.HOT tarapyndan kepillikli elektrik togy ulgamlarynyň komponentleri;
 • RCG Power generatorlary;
 • Altaro, BitTitan, IBM, Ivanti, HPE, Microsoft, Oracler we Stratus tarapyndan programma üpjünçiligi;
 • Kingston ýat modullary;
 • Ysoft tarapyndan dolandyryş çözgütleri;
 • BenQ tarapyndan kompýuter tehnikasy we elektronika.

“MUK” bilen işlemegiň artykmaçlyklary:

 • köp şahaly hyzmatdaşlyk seti;
 • sertifikatlaşdyrylan multiwendor hünärmenleri;
 • belli bir önüme/platforma baglylygyň bolmazlygy, munuň özi wezipeleri amala aşyrmakda üstünlige getirýär;
 • nyrhy emele getirmekde başarnykly syýasat;
 • önümçilik prosesiniň iň bir gysga wagty;
 • web-interfeýsli ýüztutmalary kabul etmek we işlemek boýunça awtomatlaşdyrylan çözgüt shemasy;
 • belli bir taslama boýunça geleşigi berkitmek mümkinçiligi;
 • kompaniýalaryň bukjasynda pudagyň öňdebaryjy öndürijileriniň çözgütleriniň bolmagy; enjamlary we programma üpjünçiligini gurnamak, hyzmat we konsalting işleri;
 • serwis-hyzmatçylara okuw geçmek.

Şu ýerde görkezilen önümleri sargyt etmek we testden geçirmek üçin “MUK International” kompaniýasyna ýüz tutmak bolar. Şol çözgütler we olary satyn almak barada giňişleýin maglumatlary almak, hyzmatdaşlyk maksatnamalary we VAD-serwisler bilen tanyşmak üçin, şeýle hem bilelikde çäreleri geçirmek boýunça teklipler bilen aşakdaky telefon we elektron poçta salgylaryna ýüz tutup bilersiňiz: +38 (044) 492-29-29 ýa-da office@muk.tm, turkmenistan@muk.ua

Aragatnaşyk üçin:

Türkmenistan, Aşkabat

Telefon/faks: +38 (044) 492-29-29

E-mail: Turkmenistan@muk.ua

www.muk.ua

Incident Reporting