• Азербайджанский
 • Албанский
 • Английский
 • Армянский
 • Белорусский
 • Боснийский
 • Грузинский
 • Казахский
 • Киргизский
 • Македонский
 • Русский
 • Сербский
 • Словенский
 • Таджикский
 • Узбекский
 • Украинский
 • Хорватский
muk

Поиск по сайту
Поиск по каталогу

Каталог продуктов и сервисовMUK International, Македонија, Скопје

Компанијата МУК започна со дистрибуција на софтвер, компјутерска опрема и компјутерски решенија од 2019 година на територијата на Македонија.

Главната насока во работењето на компанијата е дистрибуција на периферна и мрежна опрема, софтвер, инфраструктурни ИТ решенија и сервиси. Специјалисти на MUK International активно учествуваат во развој и спроведување на проекти и обезбедување низа од дополнителни услуги за своите партнери и го развиваат моделот Value-Added Distribution.

MUK International е официјален авторизиран дистрибутер на следните брендови од ИТ индустријата како што се: Ametek, Avigilon, BitTitan, Centerm, Commscope, Conteg, Dell Technologies, Dropsuite, Genie Networks, Identiv, Iguana, Microsoft, Nexsan, PacketLight, Qnap, RCG Power, Ranorex, SaneBox, Tecnoware, TrippLite. MUK International секојдневно ја зголемува листата на авторизирани светски компјутерски брендови, и постојано ја зголемува партнерската мрежа. Компанијата работи исклучиво со своите партнери и им помага да ги остварат проекти од различна големина и во различни области.

Би сакале да нагласиме дека Учебниот центар МУК доби статус на авторизиран тренинг партнер за Cisco – Cisco Learning Partner.


Во асортиманот на MUK International во моментов достапни производи се :

 • сервери и уреди за складирање (storage) Dell EMC;
 • cloud производи и сервиси од Microsoft;
 • комплетни решенија уреди за непрекинато напојување (UPS) од Tripp Lite;
 • сервиси за миграција BitTitan;
 • Back up решенија , архивирање и враќање на податоци (Restore) од Dropsuite;
 • управување со електронско сандаче (e-mail) од SaneBox;

Придобивки од работењето со MUK International:

 • широка партнерска мрежа во земјите каде е присутна компанијата;
 • сертифицирани специјалисти за повеќе вендори;
 • отсуство на врзување со специфичен производ / платформа, што придонесува за флексибилноста при изборот на оптимално решение на задачи;
 • флексибилна ценовна политика;
 • минимално време на производство и испорака;
 • работа со производи од сите најголеми производители;
 • инсталација, одржување и консалтинг на хардвер и софтвер;
 • обука на сервисни партнери.

Контакт детали:

МУК ГЛОБАЛ ТРЕЈДИНГ ДОО Скопје

ул. Никола Кљусев 10-2/2 Центар-Скопје, 1000 Скопје, С. Македонија

E-mail: office@muk.mk

www.muk.mk

Incident Reporting