kievs.com.ua

muk
Поиск по сайту
Поиск по каталогу

Каталог продуктов и сервисовMUK- Tbilisi, საქართველო, თბილისი

კომპანიამ MUK-Tbilisi საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი საქმიანობა დაიწყო 2011 წლის ნოემბერში.

ამ დროის განმავლობაში იქნა ხელმოწერილი კონტრაქტები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროს მოწინავე კომპანია-მწარმოებლებთან: 4X, ACTi, AEG, Altaro, Autodesk, BenQ, Bitdefender, Cisco, Commscope, Conteg, Dell EMC, Dropsuite, Gigamon, Grandstream, Hitachi Data Systems, HPE, HPI, IBM, InFocus, Infowatch, IXIA, Ivanti, Juniper Networks, Kingston, LearnQuest, Lenovo, Matrix, Microsoft, Plustek, Oracle, Qihan, Qnap, RCG Power, Samsung, SaneBox, Sopar, Stratus, TrippLite, Unify, Veeam, VMware, Ysoft, Zimbra, КУБ. გარდა ამისა, კომპანია აქტიურად განავითარებს საპარტნიორო ქსელს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, რამაც მას საშუალება მისცა გაეზარდა გაყიდვების მოცულობები და მონაწილეობა მიეღო მთელ რიგ საინტერესო პროექტებში საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს ორგანიზებისთვის.

მუშაობა პროექტებში

გასული წელი უპირველეს ყოვლისა ხასიათდებოდა კომპანია Grandsteram Networks-ის გადაწყვეტების ზრდით. კორპორატიული სტანდარტების ცვლილებები ამ მწარმოებლის პროდუქტების სასარგებლოდ განხორციელდა ისეთ კომპანიებში, როგორიც არის Adjarabet, KaztransGas, Department of Common Courts, JSC Georgian State Electrosystem და კიდევ მთელ რიგ სხვა კომპანიებშიც. ამასთან უნდა აღინიშნოს ცვლილებები საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში როგორც ტელეფონიის თვალსაზრისით, ისე ვიდეოკონფერენციების ორგანიზებისთვის მათი აღჭურვის კუთხით, რომელთა მეშვეობით სასამართლოს აქვს შესაძლებლობა დაკითხოს ის დაცილებული მოწმეები, რომლებმაც ვერ შეძლეს გამოცხადება სასამართლო სხდომაზე. სამუშაოები კვლავ წარმოებს და წლის განმავლობაში იგეგმება ინფრასტრუქტურის ცვლილებები საქართველოს ყველა ქალაქში. ამგვარი პროექტები ასევე იქნა რეალიზებული პრობაციის სამინისტროში, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და სხვა კომპანიებში.

MUK-ის სპეციალისტებთან ერთობლიობაში კომპანია-პარტნიორების მიერ იქნა მოდერნიზებული IT - ინფრასტრუქტურები ისეთი მსხვილი კომპანიებისთვის, როგორიც არის Magticom, Geocell, Adjarabet, Tbilisi city hall, Bank of Georgia. განცალკევებით დგას პროექტი თბილისის მერიისთვის, სადაც Vsphere Enterprise Plus გადაწყვეტის დანერგვამ შესაძლებელი გახადა მდგრადი კლასტერის აგება მონაცემთა დამუშავების ორი ცენტრის საფუძველზე სერვისების უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფისთვის.

Veeam Availability suite-ის გადაწყვეტის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დანერგვა გახდა პროექტი, რომელიც რეალიზებულ იქნა კომპანიაში Adjarabet, რომელმაც კომპანიას იმის საშუალება მისცა, რომ გარანტირებული ყოფილიყო მათი მონაცემების უსაფრთხოება. Veeam Availability Suite-ი ბიზნესის უწყვეტი მუშაობის მიზნით მომხმარებელს სთავაზობს მონაცემებთან წვდომის ახალ კონცეფციას — Availability for the Always-On Enterprise. აღნიშნული გადაწყვეტა კომპანიებს საშუალებას აძლევს რამოდენიმე წუთის განმავლობაში იქნეს აღდგენილი ნებისმიერი სერვისი, დანართი და მონაცემი, შესრულდეს შეთანხმებების მოთხოვნები მომსახურების გარანტირებული დონის შესახებ (SLA).

სწავლა და კიდევ ერთხელ სწავლა

აღსანიშნი არის ბოლო წლებში MUK Tbilisi -თვის ისეთი ახალი მიმართულების აქტიური განვითარება, როგორის არის IT - სწავლება. MUK Tbilisi -ის სასწავლო ცენტრი აწვდის ყველა შესაძლებელ IT - კურსის ჩამონათვალს როგორც პარტნიორებს, ისე საბოლოო დამკვეთებს. სასწავლო ცენტრის პორტფელი მოიცავს კურსების ფართო სპექტრს, მათ რიცხვში ისეთებისაც კი, რომელთა გავლა შესაძლებელი არის მხოლოდ MUK Tbilisi -ის სასწავლო ცენტრში, როგორც საქართველოსთვის უნიკალური ავტორიზაციების მფლობელთან.

ყველა სასწავლო პროგრამა წარმოადგენს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინდუსტრიის მწარმოებელი მოწინავე კომპანიების ავტორიზებულ კურსს. გარდა ამისა, პარტნიორებისა და დამკვეთების სურვილით შესაძლებელი არის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის შედგენა.

ამჟამად, პარტნიორებსა და დამკვეთებს MUK Tbilisi -ის სასწავლო ცენტრში შეუძლიათ გაიარონ ავტორიზებული კურსები ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის Fortinet, Grandstream Networks, HPE, IBM, ITIL, Juniper Networks, Microsoft, Veeam, VMware და სხვები.

სტატიაში მითითებული პროდუქტების შეკვეთა ან ტესტირება შესაძლებელი არის კომპანიაში MUK-Tbilisi. ამ გადაწყვეტების და მათი შესყიდვის, საპარტნიორო პროგრამებთან და წარმოდგენილ VAD -სერვისებთან გაცნობის, აგრეთვე ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ ტელეფონით: +995 (32) 260-16-54 ან ელექტრონულ მისამართზე office@muk.ge.


მოწყობილობა ტესტებისთვის

კომპანიის საწყობში პარტნიორებისთვის მისაწვდომი არის დემომოწყობილობის კრებული ტესტირებისთვის:

  • წვდომის უსადენო წერტილები;
  • კომუტატორები;
  • ქსელური გამანაწილებლები;
  • ქსელის დაცვის საშუალებები;
  • ტელეფონია;
  • პროექტორები.

დემომოწყობილობების ასორტიმენტი მუდმივად განახლებადი და შევსებადი არის.


მისამართი:

მუკ თბილისი

საქართველო, ქ. თბილისი, ბოხუას #4, 0159

ტელეფონი/ფაქსი: +995 (32) 260-16-54

ელექტრონული ფოსტა: office@muk.ge

www.muk.ge


Следите за нами в социальных сетях —