• Русский
 • Сербский
 • Азербайджанский
 • Английский
 • Албанский
 • Армянский
 • Белорусский
 • Боснийский
 • Грузинский
 • Казахский
 • Киргизский
 • Македонский
 • Словенский
 • Таджикский
 • Узбекский
 • Украинский
 • Хорватский
muk

Поиск по сайту
Поиск по каталогу

Каталог продуктов и сервисовDistribucion i IT ne SHQIPERI, Tirane, Shqiperi

Grupi i kompanive MUK filloi shërbimin e furnizimit në territorin e Shqipërisë në vitin 2019

Furnizimi, shpërndarje, sistemet komjuterike, pajisjet e rrjetit komjuterik, programet dhe zgjidhjet për infrastrukturën komjuterike sëbashku me shërbimet mbështetëse janë thelbi i biznesit për kompaninë. Ekspertët e Teknologjisë së Informacionit në Shqiperi janë thellësisht të perfshire në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve bazuar në zgjidhjet e ofruara. Gjithashtu, ne ofrojmë një sërë shërbimesh plotësuese për partnerët tanë duke promovuar kështu modelin e shpërndarjes mbi vlerën e shtuar.

Kompania ka nënshkruar marrveshje me lider-at e industrisë së Teknologjisë së Informacionit duke përmendur këtu: Ametek, Avigilon, BitTitan, Centerm, Conteg, Dell Technologies, Dropsuite, EnGenius, Genie Networks, Identiv, Iguana, Infinidat, Jiangsu United Power Friend, Nexsan, Qnap, Ranorex, SaneBox, Tecnoware. Lista e partnerëve tanë vazhdon zgjerimin, ndërkohe që MUK është duke zhvilluar në menyrë aktive, rrjetin e partnerëve lokal në Shqipëri duke i mbështetur në mënyrë ekskluzive zgjidhjet e zhvillimit të projekteve të ndryshme për klientët fundor në industry të ndryshme për secilin partner lokal.


Lista e distributorve IT perfshin:

 • Dell Technologies, Infinidat, and Nexsan sistem rujtje te dhenash;
 • Avigilon sistem video per survejim;
 • EnGenius pajisje rrejti komjuterik;
 • Genie Networks zgjidhje per analizim te detajuar trafik rrjeti;
 • Conteg kabineti serverash komjuterik;
 • Centerm komjutera te integruar “thin client”;
 • AMETEK, Jiangsu United Power Friend, and Tecnoware Power Management Solutions;
 • BitTitan sherbmim per migrim te dhenash;
 • Dropsuite arkivim, rigjetje dhe ruajtje te dhenash.
 • SaneBox menaxhim per posten elektronike.

Avantazhet e te punuarit me Distributoret e IT ne Shqiperi:

 • Kompania ka zyra në 19-të shtete.
 • Modeli VAD lejon partnerët tanë të përfitojnë një sërë shërbimesh shtesë.
 • Akses i shpejtë në ekip: Inxhinierësh, menaxher marketingu, shitës-ish të trajnuar. Akses në qëndrat e trajnimit dhe qëndrave të shërbimeve duke pasur parasysh një numër shumë të madh të sistemeve të kompanisë.
 • Specialiste të cetifikuar me një pervojë të gjerë në projekte komplekse me vendorë të ndryshëm.
 • Shërbime individuale me cmime fleksibël sipas nevojave.
 • Përvojë e gjerë për menaxhimin e riskut dhe bashkfinancim të transaksioneve.
 • Asistence për sigurimin e projektit dhe regjistrimin e ti në kanalin e vendor-it të posaçëm.
 • Suport për reklamim.
 • Proçesim, porosi dhe magazinim 24/7.
 • Një dritare te vetme për nderfaqësimin e çdo komoditeti dhe të stokut të magazines qëndrore.
 • Një mundesi shtesë për tu zgjeruar dhe përfaqësuar në shtetet e tjera nese ju nevojitet.
 • Këshillim, installim, konfigurim dhe mirëmbajte të zgjidhjeve HW, SW sikurse dhe ato Cloud.
 • Histori të shumta suksesi të projekteve të cilat janë zhvilluar dhe përfunduar brënda afateve të përcaktuara. Kjo ka sjellë që partneret global të na besojne si distributor të preferuar në secilin vënd ku jemi të pranishëm.
 • Mbështetje të biznesit në zhvillimin e tij.
 • Qëndra jone e trajnimit dhe e certifikimit për vendor-ë të ndryshëm.
 • Një grup pune ndërkombëtar shumë i madh, të cilet flasin mbi 20 gjuhë të ndryshme.
 • Mbështetje në implementimin e çfarëdolloj projekti, me kompleksitet dhe madhësi të ndryshëm.

Email: office@muk.al